سيستم مديريت محتوا ي پروانه يك CMS حرفه اي براي توليد سامانه هاي حرفه اي تحت وب مي باشد

وب سايتهاي تخصصي مجموعه هاي وب سايتهاي كاربردي در موضوعات خاص مي باشند

پرتال سازماني پروانه پرتالي مبتني بر معماري حرفه اي SOA يا معماري مبتني بر سرويس مي باشد

اين سامانه نتيجه مقايسه بهترين سامانه موجود در دنيا و همچنين بومي شده با محيط سازماني داخلي مي باشد.

اولين سامانه تحت وب بودجه تفصيلي، مورد استفاده در وزارت بهداشت با گواهي حسن انجام كار در پياده سازي و پشتيباني و آموزش

اولين سامانه تحت وب مبادله موافقتنامه، مورد استفاده در وزارت بهداشت با گواهي حسن انجام كار در پياده سازي و پشتيباني

اولين سامانه مديريت يكپارچه مجموعه هاي ورزشي با معماري منحصر به فرد مورد استفاده از مجموعه هاي ورزشي شهر تهران

سامانه مديريت ارتباط با مشتري پروانه با بهره گيري از توصيه هاي كاربردي ITIL V3

LMS پروانه يك سامانه مديريت خدمات آموزش بروز با قابليتهاي كاربردي و كاربري آسان مي باشد

با استفاده از اين سامانه كليه فرآيندهاي داخلي شما آنلاين شده و شاهد ارتقاء محسوس كيفي و كمي در سفارشات خود خواهيد بود

اين سامانه يه سامانه حرفه اي براي ايجاد و مديريت وب سايتهاي متعدد (بدون محدوديت) بدون دغدغه اي در رابطه با فشار ناشي از تعدد سايتها روي سرور ها مي باشد

نسخه آموزشگاه پروانه در حقيقت يك آموزشگاه تحت وب است بخش قابل توجهي از خدمات يك آموزشگاه در اين سامانه از طريق وب قابل عرضه مي باشد

سامانه مشق الكترونيك محصولي نو و منحصر به فرد در زمينه توليد محتواي الكترونيك مي باشد. محصولي حرفه اي با كاربري بسيار ساده كه موجب ارتقاء سطح آموزشي مدرسه مي شود

با سيستم جامع مديريت مدرسه پروانه كاغذ را از فرآيندها حذف، تعاملات را كم تر و مفيد تر، هزينه ها را پايين تر و در نهايت سيستم آموزشي مدرسه را ارتقاء دهيد

با استفاده از اين سامانه خدماتي از جنس كلاس حل تمرين تحت وب، آزمون تستي تحت وب و آزمون نهايي تحت وب را در محيطي حرفه اي و كاربر پسند تجربه كنيد

فروشگاه حرفه اي درگاهي است كه از طريق آن مي توان فروشگاه هاي موضوعي با مديريت جداگانه به صورت يكپارچه را ايجاد كرد

در نسخه بيمه پروانه كه مخصوص نمايندگي هاي بيمه مي باشد كليه خدمات آنها از طريق وب در قالب فرمهاي استاندارد قابل عرضه مي باشد

با استفاده از اين سامانه كليه مجلات مي تواند تمامي مطالب را در قالبي كاملا الكترونيك از منابع دريافت نموده و براي چاپ آماده نمايند

Site : www.vwideas.com
Email : info@vwideas.com
Phone : 021 - 66901190
TelFax : 021 - 66901190