طراحي و پياده سازي نرم افزارهاي تحت شبكه (اينترنت و اينترانت) و ايجاد ارتباط دو سويه مبتني بر نياز مشتري

طراحي و پياده سازي شبكه اجتماعي سفارشي مبتني بر قواعد و قوانين از پيش تعريف شده بر اساس نياز كارفرما

شبكه خدمات وب سايت ايده اي نو و مبتكرانه از شركت ايده هاي دنياي مجازي به جهت پاسخگويي به نياز اقشار مختلفي است كه نيازمند سايت هستند

اين راه حل براي مخاطبيني است كه اتوماسيون هاي عمومي نيازشان را مترفع نساخته يا در صدد استفاده از كارتهاي هوشمند در مجموعه خود هستند

برخي از سامانه ها بنا به شرايط نيازمند نسخه اي آفلاين كه با نسخه آنلاين هماهنگ باشد (و بالعكس) نيز هستند در اين زمينه راه حلهاي تجربه شده مطمئني براي شما داريم

Site : www.vwideas.com
Email : info@vwideas.com
Phone : 021 - 66901190
TelFax : 021 - 66901190