نوع : محصول
 با استفاده از اين سامانه كليه مجلات مي تواند تمامي مطالب را در قالبي كاملا الكترونيك از منابع دريافت نموده و براي چاپ آماده نمايند


اين سيستم يکي از سيتمهاي تکميلي نسخه مجله يا روزنامه مي باشد. ماموريت اين سيستم جمع آوري محتويات توليد شده براي شمارگان مختلف مجله يا روزنامه مي باشد. با استفاده از اين سيستم مي توان فرآيندهاي موجود در تيم تحريريه و مسئولان مجله يا روزنامه را به سادگي مديريت نموده و مطالب مختلف را براي شمارگان در پيش رو آماده کرد. کليه فرآيندها در اين محصول از عضويت يک توليد کننده محتوا تا تعيين برنامه و مدل آن (از نظر محدوديتهاي متني و عنواني) و در نهايت ارسال و تاييد آن توسط تيم مجله به صورت مکانيزه انجام شده و لاگ کاملي از اتفاقات داخل سيستم درون سيستم ثبت مي گردد که امکان مديريت دقيق و دريافت گزارشات تصميم ساز را براي مديران، تسهيل مي نمايد .


واسط کاربري حرفه اي اين سامانه موجب شده تا کاربران آن نياز به دانش فني خاصي نداشته باشند. استفاده از تکنيکهاي Drag & Drop به جهت چينش پيشنهادي مطالب از ديگر قابليتهاي اين سامانه مي باشد. اين محصول نيز همانند ساير محصولات شرکت بنا به نياز مشتريان به ميزان دلخواه قابل سفارشي سازي مي باشد.


اطلاعات این بخش در حال تکمیل است


5/5 امتياز (1)
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
Site : www.vwideas.com
Email : info@vwideas.com
Phone : 021 - 66901190
TelFax : 021 - 66901190