نوع : محصول
 اولين سامانه تحت وب مبادله موافقتنامه، مورد استفاده در وزارت بهداشت با گواهي حسن انجام كار در پياده سازي و پشتيباني


سیستم جامع مبادله موفقتنامه، محصول شرکت ایده های دنیای مجازی اولین محصول تولید شده در کشور به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که تحت وب می باشد. این محصول در کنار چند محصول دیگر در قالب شبکه خدمات بودجه و معماری SOA در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیاده سازی گردیده است.


بودجه سالانه کشور همه ساله پس از طی مراحل مختلف به صورت لایحه از طریق دولت به مجلس ارایه و پس از تصویب مجلس به عنوان قانون بودجه به دولت و دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود. ضمن اینکه منابع و مصارف بودجه مشخص شده است به لحاظ ماهیتی هم به طور کلی به اعتبارات هزینه ای (جاری) و اعتبارات سرمایه ای (عمرانی) تقسیم و در جداول مختلف قانون بودجه درج می شود


اعتبارات مذکور در قالب امور، فصل و برنامه نیز تقسیم می شوند. در سالهای اخیر بودجه کشور در قالب امور چهارگانه شامل عمومی، قضایی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم بندی شده است. همچنین اعتبارات متفرقه نیز به آنان اضافه می شود. علاوه بر کتاب ماده واحده و قانون بودجه معمولاً چهار پیوست نیز به آن اضافه می شود.


اعتبارات هزینه ای ذیل هر برنامه، بین ردیفهای آن توزیع شده است که هر دستگاه اجرایی ردیف یا ردیفهای مربوط به خود را در هر برنامه مشخص و پس از ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه نسبت به تنظیم پیش نویس موافقت نامه هر ردیف و فعالیتهای مربوط به آن اقدام می نماید.


اعتبارات سرمایه ای ذیل هر برنامه، بین طرحهای تملک درایی های سرمایه ای آن برنامه توزیع و همه ساله در پیوست یک قانون بودجه سالانه کشور درج می شود. دستگاه اجرایی اعتبارات هر طرح مربوط به خود را بین پروژه های آن توزیع و نسبت به تنظیم پیش نویس موافقت نامه اقدام می نماید


نرم افزار تهیه شده توسط این شرکت بر اساس آگاهی از کلیه فرایندهای حاکم بر تدوین و تصویب بودجه سالانه کشور می باشد و دارای قابلیتهای ذیل است


 • امکان تعریف دستگاه اجرایی اصلی و تابعه
 • امکان تعریف ردیفهای اعتبارات هزینه ای و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به صورت جداگانه
 • امکان تعریف اعتبارات مصوب، عملکرد و پرداختی هر ردیف یا هر طرح به تفکیک سنوات
 • امکان تعریف مشخصات یک ردیف یا طرح از جمله سال شروع، سال خاتمه، هدف کمی، مقدار، هزینه واحد و ..
 • امکان تعریف فعالیتها و هدف کمی و مقدار هر فعالیت درهر ردیف
 • امکان تعریف پروژه های یک طرح و مشخصات مربوط به هر پروژه اعم از مقدار و واحد، میزان اعتبارات سالیانه و پیشرفت فیزیکی، موقعیت جغرافیایی و ...
 • امکان تنظیم موافقت نامه ردیفهای جاری و طرحهای عمرانی
 • امکان مبادله الکترونیک موافقت نامه ها و تهیه پرینت برای مبادله دستی
 • امکان صدور تخصیص بر اساس دستگاه یا ردیف یا طرح حسب نیاز و امکان پرینت آن بر اساس فرمت مورد نیاز
 • امکان تعریف لایه های مختلف کشوری، استانی، شهرستانی در دستگاههای گسترده از قبیل وزارتخانه ها
 • امکان تعریف سطوح دسترسی و امنیتی مختلف حسب نیاز دستگاه از جمله کاشناس، رییس گروه، مدیر و ...
 • امکان ایجاد انواع گزارشات مورد نیاز سطوح مختلف حسب نیاز به عنوان مثال سرجمع اعتبارات فصل یک و شش یک دستگاه در سنوات مختلف یا فهرست پروژه های عمرانی و میزان پیشرفت فیزیکی آنان به تفکیک کاربری

این محصول شرکت ایده های دنیای مجازی اولین و کاملترین محصول ارائه شده در زمینه برنامه ریزی عملیاتی بودجه تحت وب در کشور می باشد که در حال حاضر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور ) در حال استفاده بوده و شرکت نیز مشغول به ارائه خدمات پشتیبانی می باشد. این نرم افزار در سازمانی دیگر دولتی همانند وزارت خانه ها، شهرداری ها و ... نیز قابل استفاده می باشد. شرکت ایده های دنیای مجازی مفتخر به دریافت گواهی حسن انجام کار در انجام این پروژه بزرگ و پشتیبانی از آن می باشد


سیستم گزارشات در این محصول گزارشات متنوعی را در قالب چاپی html یا خروجی Excel در اختیار کاربران محترم قرار میدهد


اطلاعات این بخش در حال تکمیل است


4.5/5 امتياز (2)
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
Site : www.vwideas.com
Email : info@vwideas.com
Phone : 021 - 66901190
TelFax : 021 - 66901190