نوع : محصول
 با استفاده از اين سامانه خدماتي از جنس كلاس حل تمرين تحت وب، آزمون تستي تحت وب و آزمون نهايي تحت وب را در محيطي حرفه اي و كاربر پسند تجربه كنيد


از اين سامانه نسخه هاي مختلفي به جهت پاسخگويي به نيازها در سطوح مختلف، توليد شده است. اين سامانه شامل يک بانک اعضا مي باشد که بر اساس فيلدهاي اصلي قابل دسته بندي مي باشند. وجود يک بانک سئوال که مشخصات کليدي سئوالها مانند سطح سئوال (ساده، متوسط، سخت)، درس مربوطه، مبحث مربوطه به همراه ساير فيلدها (سئوال در قالب متن يا عکس، پاسخ يا پاسخها در قالب متن يا عکس، امکان تعيين گزينه صحيح به جهت تصحيح آنلاين پاسخنامه)، را به همراه دارد، يکي از مهمترين اجزاء اين سيستم را تشکيل مي دهد. از ديگر امکانات اين سامانه مي توان به موارد ذيل اشاره کرد :


  • بانک اعضاء با قابليت دسته بندي متنوع
  • صفحه اختصاصي براي کاربران
  • امکان تعريف آزمون ساده، متوسط و سخت
  • امکان ايجاد آزمون در سطوح مختلف بر اساس فرمول تعريف شده
  • امکان فعال و غير فعال کردن آزمون در تاريخ و ساعت خاص براي کاربران
  • امکان صدور کارنامه آنلاين براي افراد
  • امکان فروش آزمون بر اساس قيمت تعريف شده براي هر سئوال
  • امکان ايجاد کلاس حل تمرين بر اساس پاسخهاي تشريحي وارد شده براي هر سئوال

اطلاعات این بخش در حال تکمیل است


5/5 امتياز (1)
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
Site : www.vwideas.com
Email : info@vwideas.com
Phone : 021 - 66901190
TelFax : 021 - 66901190