نوع : راه حل
 اين راه حل براي مخاطبيني است كه اتوماسيون هاي عمومي نيازشان را مترفع نساخته يا در صدد استفاده از كارتهاي هوشمند در مجموعه خود هستند


استفاده از کارتهاي هوشمند (RFID - MIFARE) در صورت استفاده بجا، سطح کيفي خدمات مجموعه ها را متحول مي نمايد. کاربري کارتهاي هوشمند (RFID - MIFARE) بسيار متنوع مي باشد. کتابخانه، مدرسه، بوفه هاي مجموع ها، همايشها، مجتمع هاي ورزشي، کلاسهاي آموزشي و ... مواردي هستند که مي توان در آنها از کارت هوشمند به اشکال مختلف استفاده کرد.


استفاده از کارتهای هوشمند (RFID - MIFARE) در سیستم های نرم افزاری تحت شبکه بسیاری از تعاملات وقت گیر و پر هزینه را از فرآیندها حذف کرده و شاخص رضایتمندی مشتریان را به میزان قابل توجهی ارتقاء می بخشد.0/5 امتياز (0)
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
Site : www.vwideas.com
Email : info@vwideas.com
Phone : 021 - 66901190
TelFax : 021 - 66901190